EU Funds

Project title: “Implementation of environmentally friendly technology for delineating a new generation of high-strength components made of super bainitic steels with enhanced ductility for cold deformation.”

Z dniem 31 marca 2019 wprowadzamy do naszej oferty elementy złączne ze stali o strukturze bainitycznej, w tym stali superbainitycznych, HDB, TRIP oraz stali AFP (stale austeniczno -perlityczne utwardzane wydzieleniowo). Wykonalność odnośnych wyrobów będzie zależeć od ich geometrii, tolerancji oraz innych wymagań klienta zdefiniowanych w specyfikacji rysunkowej. Ścieżka postępowania z zapytaniem ofertowym, jako pierwsza faza planowania jakości wyrobu (APQP):
 • Rejestracja wpływających zapytań ofertowych
 • Analiza zapytań poprzez ocenę technicznych możliwości realizacji z uwzględnieniem:
  • wymagań materiałowych i jakościowych
  • kompletności dokumentacji
  • specyficznych wymagań klienta
  • ilości
  • terminów realizacji
  • wymagań logistycznych
  • form płatności
 • Wstępna informacja zwrotna potwierdzająca / odrzucająca możliwość przedłożenia oferty
 • Przedłożenie oferty
 • Akceptacja oferty
 • Realizacja planu wdrożenia
 • Dostawa pierwszych części z narzędzi seryjnych wraz z uzgodnionym zakresem dokumentacji jakościowej włączając gwarancję powtarzalności procesu PSW
 • Zatwierdzenie wzorów, rozpoczęcie produkcji i dostaw seryjnych
Zapraszamy do składania zapytań ofertowych na adres gabec@gabec.pl