O firmie

Wierzymy, że każdy element ma znaczenie. Dlatego zgrany zespół pracujący w Gabec utrzymuje pozycję lidera wśród producentów zaawansowanych elementów złącznych. 

| PROFIL 
Jesteśmy producentem specjalnych elementów złącznych dla wielu branż, dla których plan jakości, precyzja wykonania oraz terminowość realizacji są pojęciami fundamentalnymi. Pomimo różnic kulturowych i granic geograficznych, mówimy tym samym językiem jakości, co nasi klienci na całym świecie. Nasze śruby, nity, tulejki oraz inne części specjalne łączą koncepty inżynierów w jeden sprawnie funkcjonujący mechanizm.

| RELACJE 
Wyróżnia nas podejście. Pomagamy naszym klientom rozwiązywać ich problemy i redukować koszty, aktywnie uczestnicząc w spotkaniach wdrożeniowych i produkcyjnych B2B.Wszystkie procesy wytwórcze są starannie planowane przez interdyscyplinarny zespół ludzi w różnym wieku, połączony wspólną pasją tworzenia. Gabec to specjaliści z obszaru technologii kucia na zimno.

| WSPÓŁPRACA
Każde zapytanie jest gruntownie oceniane w szczegółowo przeprowadzanej analizie wykonalności, z wykorzystaniem  najnowszych technik analitycznych znanych dla obróbki plastycznej.

| RÓŻNORODNOŚĆ 
Gabec tworzy środowisko otwarte, wolne od dyskryminacji, które wspiera i szanuje wszystkich ludzi, niezależnie od ich płci, wieku, pochodzenia, koloru skóry, religii czy orientacji seksualnej. W działalności biznesowej kierujemy się uczciwością i etyką. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

| WARTOŚCI
Wpisując się w globalną politykę jakości, za priorytet uznając normy etyczne oraz ochronę przyrody, firma Gabec nie tylko wspiera społeczność lokalną przy poszanowaniu środowiska naturalnego, ale również prowadzi zrównoważoną gospodarkę materiałową z uwzględnieniem postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji czy ustawy Dodd-Frank w sprawie pozyskiwania minerałów pochodzących z terenów objętych działaniami wojennym.

STRATEGIA.

Przyszłość jest teraz. Świat się zmienia. Z uwagi na szeroką gamę narzędzi pomagających w rozwoju i osiąganiu wyników, dostawcy z branży motoryzacyjnej wymagają od nas ciągłego doskonalenia. Zakończenie jednego działania staje się punktem wyjścia dla kolejnego. Planujemy, inwestujemy w ludzi i maszyny, usprawniamy komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną w oparciu o systemy ERP. Uczymy się nie tylko na własnych błędach. Kształcimy się, uczestnicząc w szkoleniach, seminariach, spotkaniach branżowych, targach i webkonferencjach organizowanych przez autorytety branży na całym świecie.

DZIEDZICTWO.

Korzenie firmy Gabec to ponad 40 lat doświadczenia. Firma została założona w lecie 1980 roku przez Gabriela Kotkowskiego i od tego czasu nieprzerwanie istnieje na rynku. Jej początki to produkcja elementów złącznych i akcesoriów metalowych, przede wszystkim dla intensywnie rozwijającego się w Polsce przemysłu meblarskiego, ale też dla budownictwa i elektrotechniki. Od roku 1995, pod nazwą, która nawiązuje do imienia założyciela, kontynuuje swój dynamiczny rozwój, zarządzana przez już drugie pokolenie rodziny Kotkowskich. Poprzez modernizację parku maszynowego oraz ciągłe inwestycje w nowe urządzenia i infrastrukturę, firma zwiększyła sprzedaż, poszerzając portfolio klientów o branże  motoryzacyjną i AGD. W 2004 roku w Potkanowie – przemysłowej dzielnicy Radomia – powstał nowoczesny budynek, w którym do 2018 roku znajdowała się główna siedziba firmy. Aktualnie Gabec mieści się przy ul.Inwestycyjnej w Radomiu.

WSPÓŁPRACA.

Wiemy, że komunikacja z klientem jest tak samo ważna, jak pełne zrozumienie jego indywidualnych wymagań i potrzeb.

| KIERUNKI 
Motoryzacja jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu, a kierunki jej rozwoju wyznaczają standardy w pozostałych branżach. Światowi liderzy, z którymi pracujemy, wytwarzają szeroką gamę produktów przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych technologii. Ponieważ szanujemy swoich klientów, zobowiązujemy się dostarczać im specjalne elementy złączne, cechujące się wysoką jakością i innowacyjnością. Zawsze na czas. Naszych głównych klientów można odnaleźć na liście dwudziestu największych producentów części motoryzacyjnych na świecie, jednak każde zapytanie jest dla nas tak samo ważne, niezależnie od tego, jaki rodzaj przemysłu reprezentuje Państwa firma i jaka jest jej wielkość.

| ZASADY
Do przygotowania pełnej oferty wymagany jest rysunek techniczny, który określa wszystkie wymiary i tolerancje wyrobu, jak również materiał, z którego wyrób będzie wytwarzany i inne dodatkowe procesy oraz istotne charakterystyki dla jego produkcji. Aby proces wytwórczy został dobrany w sposób optymalny, potrzebujemy również informacji odnośnie planowanego zapotrzebowania, np. w skali roku, oraz innych założeń logistycznych. Wymienione powyżej dane stają się punktem wyjścia do przeprowadzenia pełnej analizy wykonalności. Specyfikacja techniczna wraz z danymi uzupełniającymi zostaje przekazana technologom, którzy opracowują plan procesu i wstępny szkic technologii, przypisując niezbędne zasoby i środki. 

| ANALIZA 
Na tym etapie sprawą kluczową jest prawidłowe zidentyfikowanie wszystkich wymagań klienta, ponieważ to ono zamyka pierwszą fazę planowania jakości wyrobu zgodnie z procedurą APQP. Po uzgodnieniu aspektów komercyjnych na zgodność z warunkami ogólnymi firmy Gabec, faza ta staje się podstawą dalszych działań założonych w planie wdrożenia wyrobu. 

| INFORMACJA ZWROTNA 
Szanujemy czas naszych partnerów biznesowych. Państwa zapytanie zostanie poddane wstępnej ocenie w ciągu 72 godz., po których przedstawimy informację zwrotną. Określi ona czy przedstawienie przez nas pełnej oferty będzie możliwe, czy też z przyczyn np. technologicznych, wyrób został sklasyfikowany jako niewykonalny w Gabec. W ciągu następnych 7 dni roboczych zapoznamy Państwa z naszą ofertą lub propozycją zmian będących wynikiem studium wykonalności. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie pomóc w redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy zdecydują się Państwo na zlecenie danego wdrożenia w Gabec.