Oferta

GABEC zajmuje się produkcją specjalnych elementów złącznych wykonywanych ze stali oraz metali nieżelaznych przy użyciu technologii obróbki plastycznej kucia na zimno, walcowania oraz obróbki skrawaniem. W zależności od wymagań klienta, wykonane elementy mogą być dostarczane w różnych wykończeniach powierzchniowych, takich jak powłoka cynkowa, fosforanowa, miedziana oraz stopowa cynk-nikiel. Dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym, wyposażonym w wysokowydajne urządzenia, takie jak prasy poziome: 2, 4, 5, 6 i 7 matrycowe, o siłach tłoczenia do 300 ton, walcarki oraz centra obróbcze CNC, oferujemy elementy złączne w zakresie średnic od 3mm do 32mm przy długościach do 130 mm.

Kucie na zimno.

Mówiąc najprościej, kucie na zimno jest procesem technologicznym, w którym metal jest odkształcany pod wpływem działania siły i przy użyciu narzędzi. W efekcie otrzymujemy pożądany kształt, strukturę i właściwości mechaniczne formowanego produktu.

Nazwa technologii nawiązuje do faktu, że proces odbywa się w temperaturze pokojowej. Materiał w postaci drutu zwiniętego w kręgi podawany jest do maszyny i w cyklu automatycznym przechodzi poszczególne kroki procesu:
– prostowanie
– cięcie
– formowanie progresywne w matrycach
– walcowanie

Do osiągnięcia pożądanej geometrii stosuje się różne techniki obróbki  plastycznej, w tym spęczanie i przewężanie, często w połączeniu z innymi operacjami, takimi jak okrawanie, przekłuwanie, walcowanie gwintów, radełkowanie. Do realizacji procesów w Gabec używamy nowoczesnych pras progresywnych. W naszym wyposażeniu są między innymi energooszczędne prasy do kucia na zimno wyposażone w 6 i 7 matryc oraz walcarki. Maszyny te należą do najnowocześniejszych rozwiązań na świecie.

Technologia kucia na zimno jest wysokowydajnym procesem produkcji o bardzo dużej powtarzalności wymiarowej. Wytworzone dzięki niej produkty, zachowują korzystny układ włókien, zapewniając wytrzymałość i znakomitą jakość. Równie ważną zaletą jest oszczędność materiału. Posiłkując się przykładem z Gabec : odpad w produkcji tulejek cienkościennych w technologii kucia na zimno kształtuje się na poziomie około 6–8 proc., co zestawione z blisko 85–procentową odpadowością w technologiach mechanicznych obróbek skrawaniem (CNC Machining), jest wynikiem imponującym.

Przykład z naszej firmy:

Jedna sztuka tulejki cienkościennej, wykonana metodą obróbki skrawaniem powstawała w ciągu 35 sekund. Dzięki zastosowaniu technologii kucia na zimno ten sam detal powstaje w czasie mniej niż 0,5 sek. (140 sztuk /min) !. Dodatkową korzyścią jest wzrost wytrzymałości, który w tym przypadku poprawił się o 40%.

Walcowanie gwintów.

Walcowanie to metoda obróbki plastycznej na zimno polegająca na wyprofilowaniu zarysów gwintów zewnętrznych i wewnętrznych lub innych kształtów na powierzchniach zewnętrznych i w otworach o przekroju walcowym. Gwint uzyskany w ten sposób ma wyższą precyzję, wytrzymałość
i trwałość niż gwinty produkowane tradycyjnymi metodami. Walcowanie gwintów jest stosowane w wielu branżach przemysłowych, w tym w produkcji samochodów, maszyn, narzędzi, elementów hydraulicznych i pneumatycznych, a także w budownictwie. 

Obróbka CNC.

Obróbka skrawaniem (CNC Machining) jest procesem ubytkowym, polegającym na usuwaniu warstwy materiału z obrabianego przedmiotu w celu  zyskania zaprojektowanego kształtu.

Jeżeli potrzeby klientów w zakresie oczekiwań dla zamawianych elementów złącznych (fasteners) wykraczają poza możliwości użycia technologii kucia na zimno, wówczas w Gabec stosujemy obróbkę skrawaniem, w tym CNC.

Niektóre przypadki uzasadniające zastosowanie technologii skrawaniem:
– jako obróbka wykańczająca po kuciu tak zwana druga operacja
– gdy zapotrzebowanie ilościowe nie uzasadnia zastosowania technologii obróbki plastycznej
– gdy geometria produktu jest nieosiągalna dla procesu obróbki plastycznej
– gdy własności gatunku materiału żądanego przez odbiorcę nie pozwalają na jego plastyczne odkształcanie

Obrabiane skrawaniem materiały to stale stopowe, stale nierdzewne, stopy miedzi, aluminium i inne.

Montaż elementów metalowych i technologie uzupełniające.

Czasem klienci potrzebują produktów w postaci podzespołu lub elementu składającego się z dwóch różnych materiałów. Gabec dostarcza np. specjalne elementy metalowe, które są trwale połączone z takimi materiałami jak guma, silikon czy tworzywa sztuczne lub są zmontowane ze
sobą.

Procesy te wykonujemy w kooperacji z naszymi zaufanymi partnerami, odpowiadając w pełni za jakość gotowych produktów.

Przy wdrażaniu tych technologii Gabec ściśle współpracuje z podwykonawcą w zakresie projektowania i wykonania form. Formy zawsze powstają na miejscu w naszej narzędziowni. Taki sposób działania zapewnia nam pełną kontrolę nad procesem i poszerza zakres naszej wiedzy.

Zakres.

Dysponując szerokim parkiem maszynowym, na który składają się światowej klasy prasy poziome: 2-, 4-, 5-, 6- i 7-matrycowe, o siłach tłoczenia przekraczających 300 ton, walcarki oraz centra obróbcze CNC, oferujemy elementy złączne w zakresie średnic od 3 mm do 32 mm przy długościach dochodzących do 130 mm.